W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu ochrony przeciwpożarowej Państwa obiektu, przeprowadzimy jego kontrolę
pod kątem wymagań zawartych w przepisach budowlanych
i przeciwpożarowych oraz wymaganej przez Państwową Straż Pożarną dokumentacji a wnioski przekażemy Państwu w formie „protokołu z kontroli”.